Malatya
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  33.14
 • EURO
  36.09
 • ALTIN
  2581.2
 • BIST
  11139.46
 • BTC
  64143.139$

2015 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Arttı

05 Ocak 2015, Pazartesi 14:37
1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesi kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını belirlemiştir. Çalışanların kıdem tazminatını hak etmeleri için aynı işverende en az bir yıl çalışmış olmaları ve aşağıdaki maddelerden birine uygun şekilde işten ayrılmaları veya çıkarılmaları gerekir.\r\n\r\n- İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu 25/II. Maddesi, Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışında kalan bir sebepten işten çıkarılmak,\r\n\r\n- İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu 24/II. Maddesi, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri uyarınca işten ayrılmak,\r\n\r\n- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılmak,\r\n\r\n- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılmak,\r\n\r\n- Emeklilik için Yaş dışında kalan diğer şartlar olan sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi isteği ile işten ayrılması (15 Yıl, 3600 Gün),\r\n\r\n- Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi,\r\n\r\n- İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde,\r\n\r\nKıdem tazminatına hak kazanır.\r\n\r\n2015 Yılı için Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı\r\n\r\n1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.\r\n\r\n657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.\r\n\r\n01/01/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL'dir.\r\n\r\n \r\n\r\n01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında Kıdem Tazminatı Tavanı\r\n\r\n                                              \r\n\r\n1          Aylık Gösterge  :        1500              \r\n\r\n            Aylık Katsayı      :      0,079308                   \r\n\r\n                                                                                               118,962\r\n\r\n2          Ek Gösterge      :        8000              \r\n\r\n            Aylık Katsayı      :      0,079308                   \r\n\r\n                                                                                               634,46    \r\n\r\n3          Kıd. Aylığı Top. Gös:            500                 \r\n\r\n            Aylık Katsayı      :      0,079308                   \r\n\r\n                                                                                               39,65    \r\n\r\n4          Taban Aylığı Göst:     1000               \r\n\r\n            Taban Aylık Kats:      1,24144                     \r\n\r\n                                                                                               1.241,44   \r\n\r\n5          (Aylık Gösterge +Ek Gösterge)xAylık Katsayı x 2 ( % 200 )         \r\n\r\n                                                                                              1506,852         \r\n\r\n                                                 \r\n\r\n            KIDEM TAZMİNATI TAVANI             3.541,37 TL\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n