Malatya
13 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  33.04
 • EURO
  36.02
 • ALTIN
  2561.4
 • BIST
  11064.85
 • BTC
  58113.173$

2014 Yılı İçin Belirlenen Emzirme ve Cenaze Ödeneği

17 Ocak 2014, Cuma 14:09
2014 Yılı İçin Belirlenen Emzirme ve Cenaze Ödeneği\r\nA. Emzirme Ödeneği\r\n5510 sayılı SS ve GSS kanununa göre şartları uyanlara SGK tarafından Emzirme ve Cenaze yardımı yapılmaktadır.\r\nAnalık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 Sayılı Kanun`un 4(a) ve (b) kapsamında çalışan sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.          \r\nSigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için,       \r\na- 4(a) (SSK) kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,      \r\nb- 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.\r\nEmzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan, sigortalılığı sona erenlerin, sona erdiği tarihten itibaren başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlanır. \r\n5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre verilecek emzirme ödeneği, her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılır. Bu durumda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim dikkate alınarak 2014 yılı için emzirme ödeneği 103 TL olarak belirlenmiştir.\r\nB. Cenaze Ödeneği\r\n5510 Sayılı Kanunu 37 Md. göre; İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.       \r\nCenaze ödeneği belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.           \r\n5510/4(c) (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez. \r\nEmzirme ödeneğinde olduğu gibi cenaze ödeneğinde de; TUİK’ in her yıl belirlediği bir önceki yılın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılır.\r\n2014 yılı için belirlenen Cenaze Yardımı Tutarı; 415,00 TL olarak uygulanacaktır.