Reklam

Belediye Hırsızlığa Göz Yumuyor!

Malatya'da pide ekmek bir başka deyimle tırnaklı pide gramajında yapılan hırsızlık göz ardı ediliyor.

Belediye Hırsızlığa Göz Yumuyor!
Editör: Malatyadan
22 Temmuz 2020 - 04:40
Malatya'da pide ekmek bir başka deyimle tırnaklı pide gramajında yapılan hırsızlık göz ardı ediliyor. Daha önce 200 gr olduğu açıklanan ve fiyatı 1 TL'den 1,25'e arttırılan pide ekmeğin bugün 170 grama çekildiği apaçık bir hırsızlığın neticesidir. Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi 200 gram olması için fiyatın 1.50 TL olmasını talep ederek Zabıta'nın tarife denetimi konusunda yetkisinin olmadığını vurguluyor. 

Belediyelerin ise bu hırsızlık ve haksız keyfe keder ticaretin önüne geçme gibi bir hamlesinin olmaması ise şaşkınlıkla karşılanıyor.  

Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığı tarafından alınan 25 kuruşluk zam sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından fiyat ve gramaj denetimine çıkılması ile ilgili oda başkanımız Mehmet Büyükelçi’nin açıklamasıdır.

ZABITANIN TARİFE DENETİM YETKİSİ YOK

Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığımız tarafından alınan 25 kuruşluk zam sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından fiyat ve gramaj denetimine çıkılması kanunlara ve yönetmeliklere aykırıdır. Büyükşehir Zabıtası resmen yetki gaspında bulunmaktadır. Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri hakkında Yönetmeliğin ‘Tarifelerin Denetimi’ başlıklı 11’inci maddesi, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasının L bendi gereğince “Tarifelerin bulundurulup bulundurulmadığı ve tarifelere uyulup uyulmadığı, o esnaf ve sanatkârın bağlı bulunduğu odaca denetlenir” hükmü oldukça açıkken, Malatya Büyükşehir Belediye Zabıtasının kanun nizam tanımadan mafyavari bir tutumla odamıza ait bir yetkiyi kullanmaya kalkışmasını kınıyorum. Zabıtanın esnafımıza gidip fiyat tarifesi denetimi yapması, 2018 yılı sonundan beri uyguladığımız 170 gram olarak asılı bulunan pide gramajını 200 grama çıkaracaksınız diyerek mevcut gramajı tartarak eksik gramaj tutanağı tutuyor olması, 1 lira 50 kuruş olarak belirlediğimiz satış fiyatına müdahale ederek 1 lira 25 kuruşa satılmasını dikta ediyor olması karşısında şaşkınız. 1 buçuk yıldan fazla süredir uyguladığımız gramaja bugün gelip yetkilerini aşarak yaptırım uygulamaya çalışmaları kabul edilemez. Yürürlükteki mevzuatlara göre belediyeleri mal ve hizmetlerin piyasadaki fiyatları denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin kanun koyuculuğunu tanımayarak demokratik teamülleri ayaklar altına almaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni kanunlara, yönetmeliklere uymaya davet ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi kanundan hangi yönetmelikten güç alarak esnafımın ürettiği pidenin 200 gram olması gerektiğini dayatıyor. 1 buçuk yıldır uyguladığımız 170 gram uygulamasını bugün çıkmış 200 gram üzerinden değerlendirerek gramaj denetimi yapıyor. Her şeye Malatya Büyükşehir Belediyesi karar verecekse biz neden varız. Esnaf neden var. Malatya Büyükşehir Zabıtalarının dayatmasına eyvallahımız olmaz. Malatya Büyükşehir Belediyesi bilmelidir ki biz Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bir kurumu değiliz. MEGSAŞ değiliz. Gitsinler MEGSAŞ’ı denetlesinler. MEGSAŞ fabrikasyon üretim yapıyor. Fabrikasyon üretim yapıyor olmasına rağmen zarar mı ediyor kar mı ediyor kamuoyuna açıklasınlar. Bu kanunsuz baskılarla esnafımı ezerek halkımız üzerinden prim elde etmenin derdine düşüldüğü aşikardır. Esnaflarıma tutanak tutulup 20-30 bin lira ceza kesilebileceği söyleniyormuş. Bu söylemin gerekçesi nedir çıkıp açıklasınlar. Bu tutum tamamen mafyavari bir tutumdur. Hiçbir kanuna, nizama, yönetmeliğe dayanmayan tehditler ve uygulamaları kabul etmeyiz, geri adım da atmayız. Esnafımızın maliyetlerine gelen zamlar nedeniyle yaptığımız 25 kuruşluk zammı bahane ederek gramaj denetimi adı altında esnafımıza baskı uygulanmasını kabul etmiyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde okuma yazması olan birisi açıp kanunları mevzuatları incelesin. Daha önce defalarca uyguladığımız tarifeler hakkındaki haklılığımızı kendilerine resmi yazı ile bildirdik. Okuma yazması olan birisi bunu çok rahatlıkla anlayabilecekken yüksek tahsil görmüş müdürlerin, daire başkanlarının, genel sekreter ve yardımcılarının bunu anlayamıyor olmasının altında o halde başka bir şey var.

ZABITANIN DAYANAĞI KORSAN TARİFEDİR

31.12.2018 tarihinde Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından resen alınarak kamuoyuna duyurulan tarifenin geçerli olmadığını gerek kamuoyuyla, gerek Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, İlçe Kaymakamlıkları ve ilçe belediyelerine gönderdiğimiz 2018/4 sayılı yazımızda detaylıca izah etmiştik. Ancak anlıyoruz ki Malatya Büyükşehir Belediyesinde tas kayıp. Yazımız ekinde ise odamızca alınan karar gereğince pide gramajının 170 gram olacağı belirtilmiştir.

“Esnaf Ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin beşinci maddesinin 1 ve 2. fıkrası şöyledir:

(1) Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur….

 (2) Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. …

Hal böyle iken, Malatya ESOB kanunların belirlediği sınırları aşarak resen tarife belirlemiş, Malatya Büyükşehir Belediyesi ise kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olarak açıklanan tarifeyi baz alarak ikinci bir kanunsuzluğu esnaflarımıza dayatmaya kalkışmıştır. Malatya Büyükşehir Belediyesinin kanunların, yönetmeliklerin belirlediği sınırlara çekilmesini rica ediyoruz. Malatya ESOB’un ise birinci görevi esnaf odaları arasındaki koordinasyon ve eşgüdümü sağlamakken, esnaf odalarını devre dışı bırakarak esnafı direk yönetmeye kalkışmaktadır. Malatya ESOB’un da yetki sınırlarına çekilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Esnafın ilk derece temsilcisi ESOB değil, Esnaf Odaları’dır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay’a sahaya inerek esnafıma baskı yapma görevini kim vermiştir. Belli ki esnafıma baskı yapmayı kafalarına koymuşlar, gerekçesini ise gramaj olarak belirlemişler. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın işyerine astığı gramaj üzerinden denetim yapabilirsiniz. Pideyi kaç liraya sattığımız denetlemek Zabıta’nın haddine değildir. Fiyat denetimi odamıza aittir. Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri hakkında Yönetmeliğin “Tarifelerin Denetimi” başlıklı 11’inci maddesi Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasının L bendi gereğince “Tarifelerin bulundurulup bulundurulmadığı ve tarifelere uyulup uyulmadığı, o esnaf ve sanatkarın bağlı bulunduğu odaca denetlenir” maddesi oldukça açıkken, Malatya Büyükşehir Belediye Zabıtasının kanun nizam tanımadan mafyavari bir tutumla odamıza ait bir yetkiyi kullanmaya kalkışmasını kınıyoruz. Tekraren ifade ediyoruz ki; Zabıtanın esnafımıza gidip fiyat tarifesi denetimi yapması, 170 gram olarak asılı bulunan pide gramajını 200 grama çıkaracaksınız diyerek mevcut gramajı tartarak eksik gramaj tutanağı tutuyor olması, 1 lira 50 kuruş olarak belirlediğimiz satış fiyatına müdahale ederek 1 lira 25 kuruşa satılmasını dikta ediyor olması karşısında şaşkınız. Malatya Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin kanun koyuculuğunu tanımayarak demokratik teamülleri ayaklar altına almaktadır.